Egzamin maturalny w 2022 r.

    

1. Deklaracja maturalne:  »»»

2. Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego: »»»

3. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 r.: »»»

4. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych:  »»»

5. Informacja o opłatach za egzamin maturalny:  »»»

6. Informacja o zwolnieniach z egzaminu maturalnego:  »»»

7. Arkusze maturalne z poprzednich lat:  »»»

8. Informatory maturalne:   »»»

9. Procedury bezpieczeństwa na egzaminie podczas pandemii: »»»