Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 7 dla absolwentów szkoły podstawowej 

kierunki      

Kierunki kształcenia:

Technikum nr 6

Klasy:

  • Technik hotelarstwa 1 klasa 28 osób - przedmioty rozszerzone: język angielski / język niemiecki

Zobacz film prezentujący zawód: technik hotelatstwa

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 klasa 28 osób - przedmioty rozszerzone: język angielski / język niemiecki

Zobacz film prezentujący zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych


                       


Branżowa szkoła I stopnia nr 4

Klasy:

  • Kucharz 1 klasa 22 osoby

Zobacz film prezentujący zawód: kucharz

  • Cukiernik 1 klasa 22 osóby

Zobacz film prezentujący zawód: cukiernik

cukiernik

Innowacja Pedagogiczna: