Dyrektor:

mgr inż. Joanna Żebrowska

Wicedyrektor:

mgr Arkadiusz Gniewek

Kierownik szkolenia praktycznego:

mgr Elżbieta Jabłońska-Skurzok