Zespół Szkół nr 7 - Szkoła Promująca Zdrowie

                                                    

Zespół do spraw promocji zdrowia:

Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia
mgr Renata Ferdek-Barucha
Członkowie:
mgr Marta Małyszek-Kamińska – pedagog szkolny,
mgr Mariola Rakowska – opiekun Samorządu Uczniowskiego, SIP
mgr inż. Agnieszka Kasprzyszyn – nauczyciel,
mgr Katarzyna Kowalska – nauczyciel,
mgr Klaudia Kuć - nauczyciel,
mgr inż. Karolina Malaga – nauczyciel,
mgr Dorota Pardon – nauczyciel,
Danuta Latusek - pielęgniarka.

Moduł I – promocja zdrowego odżywiania

konkurs strączki

Bufet szkolny bez słodyczy i niezdrowych przekąsek:

 • likwidacja automatów z niezdrową żywnością
 • uruchomienie sklepiku szkolnego ze zdrowymi przekąskami i napojami

Dostarczenie uczniom i nauczycielom wiedzy na temat zdrowego odżywiania:

 • redagowanie gazetki, zamieszczanie plakatów na temat zdrowego żywienia, udostępnianie uczniom i nauczycielom czasopism branżowych z zakresu gastronomii i przemysłu spożywczego
 • realizacja treści dotyczących zasad zdrowego odżywiania na lekcjach wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, biologii, przedmiotów zawodowych oraz lekcjach wychowawczych
 • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach gastronomicznych
 • organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w tym w ramach POKL, Leonardo da Vinci oraz letnich praktyk wyjazdowych
 • organizowanie dla nauczycieli szkoleń i warsztatów poświęconych zdrowemu odżywianiu
 • wyjazdy na wycieczki dydaktyczne poświęcone zasadom zdrowego żywienia.

  Współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie zdrowego odżywiania:

 • obsługi gastronomiczne

Efekty »»»

Moduł II – promocja zdrowia przez aktywność fizyczną

sport

Zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego

 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym
 • organizowanie szkolnych i międzyszkolnych turniejów w ramach rozgrywek Szkolnego Towarzystwa Sportowego
 • organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych
 • zorganizowanie Dni Sportu Szkolnego jako podsumowania działalności sportowo-rekreacyjnej uczniów.

Dostarczenie uczniom nauczycielom i innym pracownikom szkoły wiedzy na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka:

 • redagowanie gazetek, zamieszczanie plakatów na temat aktywności fizycznej i zdrowia.

Efekty »»»

Moduł III – dbamy o higienę i bezpieczeństwo

ewakuacja

Powołanie koordynatora ds. bezpieczeństwa

Stworzenie bezpiecznych warunków do pracy i nauki w szkole oraz jej otoczeniu

Zapoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania się w sytuacjach kryzysowych

Propagowanie idei Czerwonego Krzyża i wolontariatu

 • Przygotowanie uczniów do Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,
 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat roli krwi w organizmie, chorób przenoszonych drogą krwi oraz przeciwwskazań do krwiodawstwa, przekazanie informacji na temat dawstwa szpiku,
 • Zorganizowanie akcji Honorowego Krwiodawstwa PCK,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie kwest ulicznych PCK,
 • Wykonanie gazetek związanych z tematyką profilaktyki zdrowotnej (HIV, AIDS, profilaktyka  antynikotynowa, antyalkoholowa, wirus HPV, bezpieczny wypoczynek),
 • działalność  Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Efekty »»»