Zamówienia publiczne - archiwum

Zapytanie ofertowe - przewóz uczestników na praktyki »»»

Zapytanie ofertowe - organizacja wycieczek »»»

Zapytanie ofertowe - wykonanie usług hotelarskich »»»

Ogłoszenie o zamówieniu  >>>

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA >>>

Formularz ofertowy  >>>

Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  >>>

Wykaz osób na potwierdzenie warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1. pkt 3) USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  >>>

Oświadczenie wyknawcy na potwierdzenie warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1. pkt 3) USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  >>>

Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  >>>

Wzór umowy  >>>

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - po zmianie >>>

Informacja o zmianie treści SIWZ  >>>

Formularz ofertowy  >>>

Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  >>>

Wykaz osób na potwierdzenie warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1. pkt 3) USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  >>>

Oświadczenie wyknawcy na potwierdzenie warunku udziału określonego w art. 22 ust. 1. pkt 3) USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  >>>

Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  >>>

Wzór umowy  >>>

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA UKIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 6
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH  >>>