Wychowawcy klas: 

Technik ┐ywienia i Us│ug gastronomicznych

1d - mgr Halina Pokorska
1┐ - mgr Agnieszka Kruber-Korda
2┐ - mgr in┐. Agnieszka Kasprzyszyn
3┐ - mgr in┐. Karolina Malaga 
4t┐ - mgr Anna Wróbel
5┐ P - mgr Karolina Boczkowska

Technik hotelarstwa

1t  - mgr Marzena Grylewicz
2h - mgr Ewa Szczepa˝ska
2t - mgr Ewa Klimkowska
3t - mgr Ewa Rygu│a
4t┐ - mgr Anna Wróbel
5t P - mgr Ewa Lukas

Kucharz / cukiernik 

1g - mgr Andrzej Kowalski
1k - mgr Agnieszka Kowalik
2g - mgr in┐. Bogna Zapart
2k - mgr Joanna Moryl