Wychowawcy klas: 

Technik żywienia i Usług gastronomicznych

1d - mgr inż. Agnieszka Kasprzyszyn 
1tż - mgr Renata Ferdek-Barucha, mgr Wioletta Gałka
2d - mgr Katarzyna Kowalska
2tż - mgr Ewa Szczepańska
3d - mgr Katarzyna Mildner-Mieszczanin
3ż - mgr Karolina Malaga
4d - mgr Joanna Moryl
4ż - mgr inż. Bogna Zapart

Technik hotelarstwa

1tż - mgr Renata Ferdek-Barucha, mgr Wioletta Gałka
2tż - mgr Ewa Szczepańska
3t - mgr Ewa Ryguła
4t - mgr Agnieszka Kruber-Korda

Kucharz / cukiernik

1kg - mgr Dawid Kiedrowicz
2kg - mgr Dorota Pardon
3kg - mgr Marzena Grylewicz