Wychowawcy klas: 

Technik żywienia i Usług gastronomicznych

1ż G - mgr Halina Pokorska
1ż P - mgr Luiza Czakańska-Jaklik
2ż - mgr Agnieszka Kruber-Korda
3d - mgr inż. Agnieszka Kasprzyszyn 
3tż -mgr Joanna Moryl 
4d - mgr Katarzyna Kowalska
4tż - mgr Ewa Szczepańska

Technik hotelarstwa

1t G - mgr Renata Ferdek-Barucha
1t P - mgr Ewa Lukas
2t -  mgr Izabela Kowalczyk
3tż - mgr Joanna Moryl
4t - mgr Ewa Szczepańska

Kucharz / cukiernik

1k G - mgr Arkadiusz Gniewek  
1kg P - mgr Barbara Starzyńska
2kg - mgr Ewa Donigiewicz
3kg - mgr Anna Czardybon