Wychowawcy klas: 

Technik żywienia i Usług gastronomicznych

1ż - mgr inż. Karolina Malaga
2tż - mgr Anna Wróbel
3ż G - mgr Marzena Grylewicz
3ż P - mgr Karolina Boczkowska
4ż - mgr Agnieszka Kruber-Korda 

Technik hotelarstwa

1t - mgr Agnieszka Nawratowicz
2tż - mgr Anna Wróbel
3t G - mgr Renata Ferdek-Barucha
3t P - mgr Katarzyna Kowalska
4t -  mgr Izabela Kowalczyk

Kucharz / cukiernik

2kg - mgr Anna Czardybon
3k G - mgr Arkadiusz Gniewek  
3kg P - mgr Barbara Starzyńska