Wychowawcy klas: 

Technik żywienia i Usług gastronomicznych

1ż - mgr Agnieszka Kruber-Korda
2d - mgr inż. Agnieszka Kasprzyszyn 
2tż - mgr Renata Ferdek-Barucha
3d - mgr Katarzyna Kowalska
3tż - mgr Ewa Szczepańska
4d - mgr Katarzyna Mildner-Mieszczanin (mgr Jagoda Kozioł)
4ż - mgr inż Karolina Malaga

Technik hotelarstwa

1t -  mgr Izabela Kowalczyk
2tż - mgr Renata Ferdek-Barucha
3tż - mgr Ewa Szczepańska
4t - mgr Ewa Ryguła

Kucharz / cukiernik

1kg - mgr Ewa Donigiewicz
2kg - mgr Dawid Kiedrowicz
3kg - mgr Dorota Pardon