Stypendia


Informacje na temat stypendiów realizowanych przez Miejski Zarząd Oświaty
w Tychach
. Szczegóły »»»

Wyprawka szkolna

Informacje dotyczące wyprawki szkolnej »»»

Stypendia szkolne

Informacje dotyczące stypendium szkolnego »»»

Zasiłek szkolny

Informacje dotyczące zasiłku szkolnego »»»

Stypendium Motywacyjne

Szczegóły »»»

Stypendium Lider Zawodu

Szczegóły »»»

Stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

Przeznaczone dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

Szczegóły »»»