Kampania przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży:
"Twoje milczenie oznacza zgodę"

Spot kampanii:

 

Dołącz do kampanii 19 dni 

https://www.facebook.com/19dni/

Przeczytaj UlotkĘ »»»

Działania organizowane w naszej szkole

Podziękowania

podziękowanie

Film klasy 2Ż


Film klasy 1d


WYSTAWA na temat zapobiegania agresji i przemocy

W związku z realizacją projektu biblioteka szkolna zorganizowała wystawę "Twoje milczenie oznacza zgodę" prezentującą książki na temat przemocy domowej. Serdecznie zapraszamy do biblioteki. 

przemoc w rodzinie

spotkania z policjantem

Nasza Szkoła przystąpiła do Tyskiej Kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży pod nazwą "Twoje milczenie oznacza zgodę". W ramach działań kampanii młodzież uczestniczyła w cyklu spotkań z Policją - wydziałem ds. nieletnich  nt: "Młodzież w obliczu prawa".

Spotkania z przedstawicielem Ośrodka Interwencji Kryzysowej

W ramach kampanii, nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. Pani psycholog ośrodka w dniu 9 listopada, przeprowadziła prelekcje dla młodzieży nt: Przemocy.

logo kampanii