Dokumenty szkolne: 


Koncepcja pracy szkoły »»»

Statut Technikum nr 6 nr 7  »»»

Rozdz. 8 Wewnątrzszkolne ocenianie (wyciąg ze Statutu Technikum nr 6) »»»

Statut Szkoły Branżowej I stopnia nr 4 »»»

Rozdz. 6 Wewnątrzszkolne ocenianie (wyciąg ze Statutu BS I stopnia nr 4) »»»

Program Wychowawczo-profilaktyczny Technikum »»»

Program Wychowawczo-profilaktyczny Branżowa szkoła  »»»

Regulamin karty szkolnej »»»

Regulamin Funkcjonowania Monitoringu wizyjnego »»»

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH »»»

ocenianie

§ 118. Wymagania edukacyjne (wyciąg ze Statutu Technikum nr 6) »»»

§ 100. Wymagania edukacyjne (wyciąg ze Statutu BS I stopnia nr 4) »»»

Przedmiotowy system oceniania: