Dokumenty szkolne: 


Koncepcja pracy szkoły »»»

Statut Technikum nr 6 nr 7  »»»

Statut Szkoły Branżowej I stopnia nr 4 »»»

Program Wychowawczo-profilaktyczny Technikum »»»

Program Wychowawczo-profilaktyczny Branżowa szkoła  »»»

Regulamin karty szkolnej »»»

Regulamin Funkcjonowania Monitoringu wizyjnego »»»

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH »»»

Zakres opieki pielęgniarki/higienistki szkolnej nad uczniami w szkole »»»

Procedury w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie stanu epidemiologicznego »»»

Regulamin niepytanego numerka »»»

ocenianie

§ 118. Wymagania edukacyjne (wyciąg ze Statutu Technikum nr 6) »»»

§ 100. Wymagania edukacyjne (wyciąg ze Statutu BS I Stopnia nr 4) »»»

Przedmiotowy system oceniania:

  • PSO przedmioty zawodowe »»»

  • PSO podstawy przedsiębiorczości »»»

  • PSO język polski  »»»

  • PSO religia  »»»

  • PSO historia; historia i społeczeństwo; historia i teraźniejszość; wiedza o społeczeństwie   »»»

  • PSO filiozofia »»»

  • PSO języki obce »»»

  • PSO przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa  »»»