Dokumenty szkolne: 


Koncepcja pracy szkoły »»»

Statut Technikum nr 6 nr 7  »»»

Rozdz. 8 Wewnątrzszkolne ocenianie (wyciąg ze Statutu Technikum nr 6) »»»

Statut Szkoły Branżowej I stopnia nr 4 »»»

Rozdz. 6 Wewnątrzszkolne ocenianie (wyciąg ze Statutu BS I stopnia nr 4) »»»

Program Wychowawczo-profilaktyczny Technikum »»»

Program Wychowawczo-profilaktyczny Branżowa szkoła  »»»

Regulamin karty szkolnej »»»


ocenianie

§ 118. Wymagania edukacyjne (wyciąg ze Statutu Technikum nr 6) »»»

§ 100. Wymagania edukacyjne (wyciąg ze Statutu BS I stopnia nr 4) »»»

Przedmiotowy system oceniania:

  • PSO przedmioty zawodowe »»»

  • PSO język polski Technikum »»»

  • PSO język polski ZSZ »»»

  • PSO język polski BS »»»

  • PSO wos  »»»

  • PSO języki obce »»»

  • PSO przedmioty matematyczno-przyrodnicze »»»

  • PSO wychowanie-fizyczne  »»»