KONKURS „WZOROWY PRAKTYKANT”

WSZYSCY UCZNIOWIE ZSZ ORAZ TECHNIKUM, UCZĘSZCZAJĄCY NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W ROCZNYM  KONKURSIE „WZOROWY PRAKTYKANT”.

Warunkiem uzyskania tytułu „Wzorowy Praktykant” jest:

  • 100% frekwencja na zajęciach praktycznych.
  • Wzorowo prowadzony dzienniczek zajęć praktycznych według podanego wzoru.
  • Celująca lub bardzo dobra ocena z zajęć praktycznych.
  • Pozytywna opinia pracodawcy.
  • Pozytywna opinia kierownika szkolenia praktycznego.

Uczeń zdobywający tytuł „Wzorowy Praktykant”  otrzyma wraz ze świadectwem szkolnym dyplom podpisany przez dyrektora szkoły oraz pracodawcę, który można wykorzystać jako referencje w przyszłej pracy zawodowej.

Regulamin konkursu »»»


Praktyki:


harmonogram zajęć praktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Technikum:

2d 2tż 3tż/gr. t
poniedziałek      
wtorek        
środa      
czwartek      
piątek      

Branżowa Szkoła 1 stopnia i ZSZ:


 1kg  2kg  3kg
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

harmonogram praktyki zawodowe 2018/2019 

3d - 06.05.2019-2.06.2019
3tż - 06.05.2019-2.06.2019

160 godzin