Szkolne Koło PCK:


ZADANIA   AKTUALNOŚCI   KRWIODAWSTWO   PIERWSZA POMOC   KWESTY ULICZNE


SZKOLENIA Z ZAKRESU PierwszEJ PomocY

Szkolenie młodzieży w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej ma na celu przygotowanie do rozpoznawania stanów zagrożenia życia, aktywnej postawy i umiejętności racjonalnego działania w warunkach stresu jaki towarzyszy ratownikowi na miejscu wypadku a także pozwala przełamać lęk przed udzielaniem pomocy i poczucie bezradności świadków wypadku. 
Szkolenia są bezpłatne, mają charakter ćwiczeń i odbywają się pod kierunkiem specjalistów - lekarzy Pogotowia Ratunkowego, ratowników medycznych, instruktorów Straży Pożarnej. Uczestnicy szkolenia po zakończeniu kursu otrzymują zaświadczenie. 

2005/2006 – przeszkolono młodzież pierwszych i drugich klas (łącznie około 200 osób) 2006/2007 – przeszkolono młodzież klas drugich i jednej trzeciej (łącznie ponad 100 osób)