Szkolne Koło PCK:


ZADANIA   AKTUALNOŚCI   KRWIODAWSTWO   PIERWSZA POMOC   KWESTY ULICZNECelem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja uczniów w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. 
Cel ten jest realizowany przez następujące zadania: 


  • pomoc potrzebującym uczniom
  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej
  • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
  • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności samorealizacji młodzieży
  • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje nasze Koło, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.
Szkolne Koło PCK pracuje w oparciu o Statut Polskiego Czerwonego Krzyża i Regulamin Szkolnego Koła PCK, a także opracowany wspólnie z młodzieżą plan pracy.
Obecnie Koło liczy ponad 100 członków posiadających legitymacje i opłacających składki członkowskie oraz liczne grono sympatyków.

opiekun:

mgr Renata Ferdek - Barucha