Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego
nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Wniosek

Lista osób zakwalifikowanych »»»


Relacja

Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach – to program edukacyjny dla nauczycieli pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie języka angielskiego, realizowany w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ramach projektu Unii Europejskiej Erasmus +.

Uczestnikami szkolenia byli: dyrektor J. Żebrowska, E. Jabłońska – Skurzok, D. Pardon, W. Gałka, A. Kruber – Korda, W. Kiełb, M. Rakowska, R. Ferdek – Barucha, K. Kuć, R. Soczówka, E. Szczepańska, M. Grylewicz, K. Kowalska, A. Tuchowska i wicedyrektor A. Gniewek. Piętnaścioro nauczycieli, którzy do 31.10.2018r. zgłosiło swój akces, wyjeżdżało w dwu – lub trzyosobowych zespołach w okresie od 24.03. do 28.07.2019 r.

czytaj dalej »»»

A new dimension of training as a way to the professional success of teachers from Zespół Szkół nr 7 in Tychy – is an educational program for teachers who want to improve their qualifications in the field of English language implemented in the second term of the 2018/2019 school year as part of the European Union Erasmus + project. 

Training participants were: headmistress J. Żebrowska, E. Jabłońska – Skurzok, D. Pardon, W. Gałka, A. Kruber – Korda, W. Kiełb, M. Rakowska, R. Ferdek – Barucha, K. Kuć, R. Soczówka, E. Szczepańska, M. Grylewicz, K. Kowalska, A. Tuchowska and deputy head A. Gniewek. Fifteen teachers who applied for access until 31.10.2018 traveled in teams of two or three in the period from 24.03. until 28.07.2019.

read more »»»

Book titled 'Przyjemne i pożyteczne, czyli...'Read this book made on StoryJumper

Konspekty lekcji języka polskiego »»»

Konspekty lekcji matematyki »»»

Konspekty lekcji informatyki »»»

Konspekty lekcji biologii »»»

Konspekty lekcji języka niemieckiego »»»

Konspekty lekcji: technologia gastronomiczna z towaroznawstwem i pracownia gastronomiczna  »»»

Konspekty lekcji bhp w gastronomii »»»


Foto relacja

Malta  zdjęcia »»»