Egzamin maturalny w 2020 r.(opublikowano:
12.09.2019 r. aktualizacja 13.05.2020 r.)         

Listy

Język polski PP - 08 czerwca 2020 - Godz. 9.00 »»»

Język polski PR - 08 czerwca 2020 - Godz. 14.00  »»»

Matematyka PP - 09 czerwca 2020 - Godz. 9.00  »»»

Język angielski PP - 10 czerwca 2020 - Godz. 9.00 »»»

Język angielski PR - 10 czerwca 2020 - Godz. 14.00 »»»

Matematyka PR - 15 czerwca 2020  - Godz. 9.00 »»»

Biologia PR - 16 czerwca 2020 - Godz. 9.00 »»»

Wiedza o społeczeństwie PR - 16 czerwca 2020 - Godz. 14.00  »»»

Język niemiecki PP - 18 czerwca 2020 - Godz. 9.00  »»»

Geografia PR - 19 czerwca 2020 - Godz. 9.00  »»»

Historia PR - 24 czerwca 2020 - Godz. 14.00  »»»


Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego »»»

Informatory maturalne: »»»

Komunikaty Dyrektora CKE w tym: terminy oraz dostosowanie form i warunków egzaminu: »»»    

Druki deklaracji  »»»          

Informacja o sposobie i organizacji przeprowadzania egzaminu maturalnego  »»»