Wyjazdy zagraniczne - program Leonardo da Vinci - 2005-2008


Staż w ramach programu Leonardo da Vinci w Brekstad w Norwegii (kwiecień - maj 2008) >>>

Staż w ramach programu Leonardo da Vinci na Malcie (wrzesień 2007) >>>

Staż w ramach programu Leonardo da Vinci w zakładach gastronomicznych w Lübbenau (maj, pażdziernik 2007) >>>

Staż w ramach programu Leonardo da Vinci w Pritzwalk w Niemczech (24.10 - 13.11. 2005)  >>>

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W PRZYGOTOWANIU POTRAW REGIONALNYCH ORAZ OBSŁUGA KONSUMENTA W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH

W roku szk. 2006/2007 Zespół Szkół otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej dzięki któremu młodzież naszej szkoły odbędzie praktykę zawodową w ramach programu Leonardo da Vinci.

Pierwsze dwie grupy wyjadą do Niemiec a następnie jedna do Norwegii.
Przewidujemy następujące terminy wyjazdów:
Niemcy: I grupa 7.05.2007-28.05.2007
Niemcy: II grupa 1.10.2007-22.10.2007
Norwegia: I grupa 1.05.2007-28.05.2007


Terminy wyjazdów nie są przypadkowe, ponieważ w/w miesiące w danym kraju są dobrym okresem urlopowym. W okresie tym bardzo dobrze prosperują liczne małe restauracje,     w których nasi uczniowie zamierzają odbyć staż. Ponadto nasi partnerzy sugerowali nam takie terminy z uwagi na rozpoczynający się sezon urlopowy w maju.
Młodzież wyjeżdżająca do danego kraju będzie miała na celu poznać:
- receptury i sposób przygotowania potraw regionalnych
- organizację pracy kuchni w restauracjach
- przechowywanie gotowej żywności
- techniki obsługi klientów w restauracjach hotelowych i innych
- aranżację sali konsumenckiej na różne imprezy okolicznościowe
- sposoby zachowania higieny w restauracjach - HACCAP
- wpływ kultury i warunków klimatycznych na sposób odżywiania się

Wyjazd ten będzie umożliwiał naszej młodzieży poznanie w jaki sposób funkcjonuje gastronomia w innym kraju. Beneficjenci będą mogli porównać techniki sporządzanych potraw do tych, które wykonują w swoich zakładach, gdzie odbywają zajęcia praktyczne. Po przyjeździe zaprezentują nowe umiejętności i zdobyte doświadczenia w swoich zakładach pracy. Wyjazd za granicę dla młodzieży naszej szkoły będzie okazją do poznania innej kultury, zwyczajów żywieniowych danego kraju, jak również możliwością doskonalenia języka niemieckiego, angielskiego oraz podstaw norweskiego.

Chcielibyśmy, aby po ukończonym stażu każdy beneficjent otrzymał dokument Europass Mobility, który umożliwi im lepszy start w życiu zawodowym.

Rekrutacja na wyjazd październikowy do Niemiec i majowy do Norwegii rozpocznie się w miesiącu marcu 2007

Uczniowie, którzy pragną zakwalifikować się na praktykę wyjazdową powinni złożyć podanie u kierownika szkolenia praktycznego (proszę o podanie średniej ocen, zachowania oraz ocen z praktyk zawodowych oraz kraju i terminu wyjazdu)

NOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE INWESTOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ

Projekt nastawiony był na realizowanie priorytetu dotyczącego rozwoju europejskiego rynku pracy. Odbycie stażu za granicą stworzyło młodzieży możliwość , uzyskania certyfikatu, oraz dokumentu europass mobility, który z kolei będzie pomocny w znalezieniu pracy w Polsce lub innym państwie Europy.

Nowe doświadczenia zdobyte podczas stażu miały ogromny wpływ na osobowość beneficjentów, Spowodowały, iż uwierzyli oni we własne siły, nie czują się zagubieni i gorsi od swoich norweskich i niemieckich kolegów. W zakładach pracy, gdzie odbywają zajęcia praktyczne wykorzystują umiejętności nabyte za granicą. Niektóre poznane techniki będą mogli wprowadzić na stałe w swoich restauracjach jak np. sporządzanie typowych dań norweskich czy niemieckich. Beneficjenci poznali zasady funkcjonowania zakładów gastronomicznych w Niemczech i Norwegii, które w przyszłości mogą okazać się niezbędne przy prowadzeniu restauracji w Polsce lub innym kraju. Znajomość zasad prowadzenia kuchni danego kraju oraz kuchni polskiej może być atutem przy znalezieniu pracy w dowolnym miejscu Europy.

Główne cele projektu zakładały:
- poznanie działalności małej i dużej gastronomii tzn. w jaki sposób funkcjonują np. małe rodzinne restauracje a jak wygląda prowadzenie dużej firmy gastronomicznej. W jaki sposób można otworzyć restauracje w Niemczech czy w Norwegii, jakie niezbędne są dokumenty do prowadzenia takiej firmy.
- poznanie pracy w kuchni - zdobycie nowych doświadczeń i kwalifikacji związanych z techniką i organizacją pracy w restauracji
- sposoby przyrządzania potraw regionalnych wg receptur obowiązujących w danym kraju; sposób dekorowania i podawania tych potraw
- nowoczesne techniki obsługi klienta: przywitanie gości, zaproszenie do stolika, przyjęcie zamówienia oraz obsługa
- aranżacja sali konsumenckiej z okazji np. przyjęcia weselnego, przygotowanie i udekorowanie sali, sporządzenie menu na tę okoliczność, obsługa gości
- doskonalenie znajomości j. angielskiego i j. niemieckiego
Realizacja powyższych celów wyposażyła młodzież w nowe doświadczenia i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej. Pokonanie bariery językowej spowodowało, iż bardziej uwierzyli w siebie.

Charakter projektu czyli staż odbyty za granicą zapewnił wartość dodaną w procesie kształcenia młodzieży. Praktyka zawodowa pozwoliła na doskonalenie i poznanie nowych umiejętności takich jak:
- techniki sporządzania potraw regionalnych
- aranżacja sali konsumenckiej
- obieg dokumentacji związanej z prowadzeniem i założeniem firmy gastronomicznej
- doskonalenie języka obcego.

Odpowiednie przygotowanie uczniów do odbycia stażu spowodowało, iż w miejscach gdzie pracowali byli partnerami i pracownikami. Wykorzystując zdobyte doświadczenie podczas stażu oraz przełamanie bariery językowej spowodowało, iż obsługa gości z poza naszego kraju nie napawa naszych uczniów lękiem czy przerażeniem. Dzięki zdobytym doświadczeniom na stażu w Norwegii i Niemczech nasi uczniowie będą w niedalekiej przyszłości poszukiwanymi pracownikami, którzy mogą prowadzić restauracje w której dominowałaby kuchnia norweska czy niemiecka.