Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 7
dla absolwentów szkoły podstawowej 

Dla Absolwentów Szkół podstawowych

1 klasa technik hotelarswa
1 klasa technik żywienia i usług gastronomicznych
1 klasa cukiernik/kucharz/piekarz

REGULAMIN postępowania rekrutacyjnego »»»

Terminy »»»

Zasady Przeliczania punktów »»»

Kierunki kształcenia:

Technikum nr 6

5 letni cykl kształcenia
1 klasa technik hotelarswa
1 klasa technik żywienia i usług gastronomicznych
1 klasa bs: cukiernik/kucharz/piekarz

Branżowa szkoła I stopnia nr 4

3 letni cykl kształceniapiekarzkierunki

                                                           

ulotka

ulotka