Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 7
dla absolwentów szkoły podstawowej 

Terminy »»»

Regulamin postępowania rekrutacyjnego »»»

Zasady Przeliczania punktów »»»

Prezentacja:

Innowacja Pedagogiczna:

Kierunki kształcenia:

Technikum nr 6

5 letni cykl kształcenia


Branżowa szkoła I stopnia nr 4

3 letni cykl kształcenia                                 KELNER                             PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ
piekarzkierunki

                                                           

ulotka