Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 grudnia 2018 r. - 1 stycznia 2019 r. - zimowa przerwa świąteczna

11 - 22 lutego 2019 r. - ferie zimowe

18 - 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2019 r. - zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum

19/21 czerwca 2019 r. -  zakończenie roku szkolnego


Terminy Egzaminów:

Egzamin maturalny:

część pisemna: 6 maja 2019 r. - j. polski
                       7 maja 2019 r. - matematyka
                       8 maja 2019 r. - j. angielski

                         

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Sesja zimowa
złożenie deklaracji przez uczniów na 4 miesiące przed egzaminem do 7 września 2018 r.

Część pisemna:  10 stycznia 2019 r. -  (T.15 - klasy 4d, 4ż) (T.12 - 4t) (T.6 i T.11 - dla powtarzających)

Część praktyczna: 9 stycznia 2019 r. - (T.15 - klasy 4d, 4ż) (T.12 - 4t) dokumentacja 

                             od 11 stycznia 2019 r. - (T.6 - dla powtarzających)  wykonanie

Sesja letnia
złożenie deklaracji przez uczniów na 4 miesiące przed egzaminem do 18 lutego 2019 r.

Część pisemna:  18 czerwca 2019 r. - (T.12 - 2t formuła 2017)  (T.6 - 3d, 3ż, 3k) (T.4 - 3g)

Część praktyczna: 17 czerwca 2019 r. -  dokumentacja formuła 2017

                          od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r. - (T.6 - 3d, 3ż, 3k) (T.4 - 3g)                                      wykonanie

                          

Dodatkowe dni wolne do odpracowania oraz wolne od zajęć dydaktycznych:

2 listopada 2018 r. - do odpracowania po uzgodnieniu z MCO  - 10 listopada 2018 r.

9, 10 stycznia 2019 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy zawodowe)

29 kwietnia 2019 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS

30 kwietnia 2019 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS

2 maja 2019 r. - do odpracowania po uzgodnieniu z MCO  - 18 maja 2019 r.

6, 7, 8 maja 2019 r. - (egzamin maturalny) dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum

17, 18 czerwca 2019 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS, ZSZ (egzaminy zawodowe)

Terminy konferencji klasyfikacyjnych

Konferencja śródroczna i szkoleniowa dot. egzaminów zawodowych  3 stycznia 2019 r. godz. 15.30 -  oceny wystawiamy do  21 grudnia 2018 r. do dodz. 16.00

Konferencja końcowa klas maturalnych 16 kwietnia 2019 r. godz.15.30 - oceny przewidywane wystawiamy do 9 kwietnia 2019 r.  a końcowe do 12 kwietnia 2019 r.  do godz.16.00

Konferencja klasyfikacyjna roczna pozostałych klas i szkoleniowa dot. egzaminów zawodowych 14 czerwca 2019 r.  godz.15.00 sala 13 – oceny przewidywane wystawiamy do 7 czerwca 2019 r.  a końcowe do 12 czerwca 2019 r. do godz.16.00

zebrania Rady Pedagogicznej

14 września 2018 r. - konferencja RP dot. nadzoru pedagogicznego - godz. 15.30

15 października 2018 r. - analiza egzaminów zewnętrznych - godz. 15.30

6 lutego 2019 r. - konferencja podsumowująca I półrocze - godz. 15.30

29 kwietnia 2019 r. - konferencja szkoleniowa ZN egzamin maturalny - godz. 9.00

28 czerwca 2019 r. - konferencja podsumowująca rok szkolny - godz. 9.00

Szkoleniowe wg potrzeb

Zebrania z rodzicami:

17 września 2018 r. - wszystkie klasy z wychowawcami

24 września 2018 r. - zebranie Rady Rodziców - godz. 17.00 - sala obsługi konsumenta

21 listopada 2018 r. - konsultacje dla rodziców - 17.00-18.30

10 stycznia 2019 r. - zebrania z rodzicami - sala gimnastyczna - godz. 17.00 a następnie w klasach z wychowawcami (obecni wszyscy nauczyciele - szkolenie PPP na zebraniu)

1 kwietnia 2019 r. - zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych - (konsultacje z nauczycielami uczącymi w kl. 4) godz. 17.00

25 kwietnia 2019 r. (przed praktyką) – zebranie z rodzicami w klasach –
godz. 17.00 (3d, 3ż, 3t) - możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi w w.w. klasach

15 maja 2019 r.–zebranie rodziców klas pierwszych, drugich i trzecich - za wyjątkiem tych które są na praktykach - godz. 17.00 - możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi w w.w. klasach

4 czerwca 2019 r. - zebranie Rady Rodziców godz. 17.00