Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w sali gimnastycznej a następnie w klasach z wychowawcami

23 grudnia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r. - zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia -11 lutego 2024 r. - ferie zimowe

28 marca - 2 kwietnia 2024 r. - wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2024 r. - zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum

21 czerwca 2024 r. -  zakończenie roku szkolnego


Terminy Egzaminów:

Egzamin maturalny:

część pisemna: 7 - 24 maja 2024 r.
część ustna: 11 - 16 maja 2024 r.

Termin dodatkowy:
część pisemna: 3 -17 czerwca 2024 r.
część ustna: 10 - 12 czerwca 2024 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Sesja zimowa Formuła 2019 - deklaracje do 15 września 2023

Część pisemna przy komputerze - 10 stycznia 2024 r.: godz. 8.00, 10.00, 12.00
Część praktyczna - dokumentacja – 9 stycznia 2024 r.

Termin dodatkowy dla sesji zimowej: 
pisemny 29 stycznia 2024 r.
praktyczny 30 stycznia 2024 r.

Sesja letnia - deklaracje do 7 lutego 2024

Część pisemna przy komputerze: 4 i 5 czerwca 2024 r.:  3t, 3ż, 4t
Część praktyczna - dokumentacja: 3 czerwca 2024 r.: 3t, 4t
Część praktyczna wykonanie – 2 czerwca 2024 r.: 3ż

Termin dodatkowy
27.06 część pisemna
28.06 cześć praktyczna dokumentacja
28.06 część praktyczna wykonanie    

                          

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

10 stycznia 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy zawodowe)

7 maja 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy maturalne)

8 maja 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy maturalne)

9 maja 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy maturalne)

13 maja 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy maturalne)

4 czerwca 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy zawodowe)

5 czerwca 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy zawodowe)

12 czerwca 2024 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (egzaminy zawodowe)

Dodatkowe dni wolne do odpracowania

2 maja 2024 r. do odpracowania - 11 maja 2024 r.

 31 maja 2024 r. do odpracowania - 25 maja 2024 r.

Zebrania z rodzicami:

18 września 2023 r. - godz. 17.00 - zebrania rodziców klas pierwszych w sali gimnastycznej a potem w klasach z wychowawcami 

19 września 2023 r. - zebrania rodziców klas drugich, trzecich, czwartych i piątych w  salach  godz.17.00

25 września 2023 r. - zebranie Rady Rodziców - godz. 17.00 - sala 13

22 listopada 2023 r. - wspólne konsultacje dla rodziców i uczniów godz.17.00-18.00 

11 stycznia 2024 r. - zebrania z rodzicami,  godz. 17.00 - w sali gimnastycznej, następnie w klasach z wychowawcami - klasy: 1d, 1ż, 1t, 1k, 1g, 3t, 3ż

15 stycznia 2024 r. - zebrania z rodzicami,  godz. 17.00 - w sali gimnastycznej, następnie w klasach z wychowawcami - klasy: 2h, 2t, 2ż, 2g, 2k, 4tż, 5t, 5ż

13 marca 2024 r.  – zebrania w klasach maturalnych z wychowawcą i nauczycielami uczącymi

9 maja 2024 r. – zebranie rodziców spotkanie z wychowawcami (łącznie z klasami odbywającymi praktykę) - konsultacje z nauczycielami uczącymi - godz. 17.00

3 czerwca 2023 r. - zebranie Rady Rodziców godz. 17.00

zebrania Rady Pedagogicznej

14 września 2023 r. - konferencja RP dot. nadzoru pedagogicznego - godz. 15.30

22 listopada 2023 r. - analiza egzaminów zewnętrznych - godz. 15.30

3 stycznia 2024 r. - godz. 15.30 - konferencja klasyfikacyjna i szkoleniowa - sesja zimowa egzaminy zawodowe  (oceny wystawiamy do  22.12.2023 r. do godz. 16.00) 

14 lutego 2024 r. - konferencja podsumowująca I półrocze - godz. 15.30

23 kwietnia 2024 r. - konferencja końcowa klas maturalnych - godz. 15.30 – (oceny przewidywane do 12.04.2023 r. a końcowe do 19.04.2023 r. do godz.16.00)  

28 maja 2024 r. - szkoleniowa - egzaminy zawodowe

17 czerwca 2024 r. - konferencja klasyfikacyjna roczna pozostałych klas – godz. 15.00 (oceny  przewidywane do 06.06.2024 r. a końcowe  do 13.06.2024 r. do godz.16.00). Na praktykach klasa IVtp, IVżP,  IIItż - max ilość ocen do końca kwietnia.

28 czerwca 2024 r. - konferencja podsumowująca rok szkolny - godz. 9.00