Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 grudnia 2017 r. - 1 stycznia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia - 11 lutego 2018 r. - ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia 2018 r. - wiosenna przerwa świąteczna

27 kwietnia 2018 r. - zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum - godz. 9.00

22 czerwca 2018 r. -  zakończenie roku szkolnego


Terminy Egzaminów:

Egzamin maturalny:

część pisemna: 4 maja 2018 r. - j. polski
                       7 maja 2018 r. - matematyka
                       8 maja 2018 r. - j. angielski

                         

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Sesja zimowa
złożenie deklaracji przez uczniów na 4 miesiące przed egzaminem do 9 września 2017 r.

Część pisemna:  11 stycznia 2018 r. -  (T.15 - klasy 4d, 4ż) (T.12 - 4t) (T.6 i T.11 - dla powtarzających)

Część praktyczna: 10 stycznia 2018 r. - (T.15 - klasy 4d, 4ż) (T.12 - 4t) (T.11 - dla powtarzających) dokumentacja 

                             od 16 stycznia 2018 r. - (T.6 - dla powtarzających)  wykonanie

Sesja letnia
złożenie deklaracji przez uczniów na 4 miesiące przed egzaminem do 18 lutego 2018 r.

Część pisemna:  19 czerwca 2018 r. - (T.11 - 2t)  (T.6 - 3d, 3ż, 3k) (T.4 - 3g)

Część praktyczna: 26 czerwca 2018 r. - (T.11 - 2t)  dokumentacja

                          od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. - (T.6 - 3d, 3ż) (T.4 - 3g) wykonanie

                          

Dodatkowe dni wolne do odpracowania oraz wolne od zajęć dydaktycznych:

30 kwietnia 2018 r. - do odpracowania po uzgodnieniu z MCO  - 14 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r. - do odpracowania po uzgodnieniu z MCO  - 19 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r. - do odpracowania po uzgodnieniu z MCO  - 9 czerwca 2018 r.

4, 7, 8 maja 2018 r. - (egzamin maturalny) dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS i ZSZ

rekolekcje welkopostne - 3 dni

Terminy konferencji klasyfikacyjnych

Konferencja śródroczna  2 stycznia 2018 r. godz. 15.30 - sala 13 - oceny wystawiamy do  21 grudnia 2017 r.

Konferencja końcowa klas maturalnych 24 kwietnia 2018 r. godz.15.30 - sala 13 - oceny wystawiamy do 20 kwietnia 2018 r. do godz.16.00

Konferencja roczna pozostałych klas 18 czerwca 2018 r.  godz.15.00 sala 13 – oceny wystawiamy do 15 czerwca 2018 r. do godz.16.00

zebrania Rady Pedagogicznej

14 września 2017 r. - konferencja RP dot. nadzoru pedagogicznego - godz. 15.30

4 października 2017 r. - analiza egzaminów zewnętrznych - godz. 15.30

2 stycznia 2018 r. - konferencja klasyfikacyjna - godz. 15.30

13 lutego 2018 r. - konferencja podsumowująca I półrocze - godz. 15.30

24 kwietnia 2018 r. - konferencja klas maturalnych, szkolenie ZN egzamin maturalny - godz. 15.30

9 czerwca 2018 r. - sobota - szkolenie ZN, ZNCP - egz. zawodowe - nowe

18 czerwca 2018 r. - konferencja klasyfikacyjna - godz. 15.00

28 lub 29 czerwca 2018 r. - konferencja podsumowująca rok szkolny - godz. 9.00

Szkoleniowe wg potrzeb

Zebrania z rodzicami:

18 września 2017 r. - klasy pierwsze Technikum i BS - sala gimnastyczna - godz. 17.00

19 września 2017 r. - klasy drugie i trzecie Technikum, oraz klasy drugie i trzecie ZSZ -
w klasach z wychowawcami - godz. 17.00

20 września 2017 r. - klasy maturalne – sala gimnastyczna - godz. 17.00

25 września 2017 r. - zebranie Rady Rodziców - godz. 17.00 - sala obsługi konsumenta

23 listopada 2017 r. - konsultacje dla rodziców - 17.00-19.00

9 stycznia 2018 r. - zebrania z rodzicami - sala gimnastyczna - godz. 17.00

22 marca 2018 r. - zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych - godz. 17.00

26 kwietnia 2018 r. (przed praktyką) – zebranie z rodzicami w klasach –
godz. 17.00 (3d, 3ż, 3t) - możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi w w.w. klasach

16 maja 2018 r.–zebranie rodziców klas pierwszych, drugich i trzecich - za wyjątkiem tych które są na praktykach - godz. 17.00 - możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi w w.w. klasach

5 czerwca 2018 r. - zebranie Rady Rodziców godz. 17.00