Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r. - zimowa przerwa świąteczna

13 - 26 stycznia 2020 r. - ferie zimowe

9 - 14 kwietnia 2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia 2020 r. - zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum

26 czerwca 2020 r. -  zakończenie roku szkolnego


Terminy Egzaminów:

Egzamin maturalny:

część pisemna:  8 - 26 maja 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Formuła 2012

Sesja zimowa
złożenie deklaracji przez uczniów na 4 miesiące przed egzaminem do 9 września 2019 r.

Część pisemna:  10 stycznia 2020 r. -  (T.15 - klasy 4d, 4ż) (T.12 - 4t) (T.6 i T.11 - dla powtarzających)

Część praktyczna: 9 stycznia 2020 r. - (T.15 - klasy 4d, 4ż) (T.12 - 4t) dokumentacja 

                             od 11 stycznia 2020 r. - (T.6 - dla powtarzających)  wykonanie

Sesja czerwcowa dla powtarzających:
część pisemna: 23 czerwca 2020 r
część praktyczna: 22 czerwca 2020 r.  dokumentacja 

Formuła 2017

Sesja letnia
złożenie deklaracji przez uczniów na 4 miesiące przed egzaminem do 22 lutego 2020 r.

Część pisemna:  23 czerwca 2020 r. - (T.12 - 2t formuła 2017)  (T.6 - 3d, 3ż, 3k) (T.4 - 3g)

Część praktyczna: 22 czerwca 2020 r. -  dokumentacja TG.12

                          od 27 czerwca do 9 lipca 2020 r. - (TG.7 - 3d, 3ż, 3k) (TG.4 - 3g)                                      wykonanie

                          

Dodatkowe dni wolne do odpracowania oraz wolne od zajęć dydaktycznych:

9, 10 stycznia 2020 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy zawodowe)

8, 9, 10 czerwca 2020 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy maturalne)

22, 23 czerwca 2020 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy zawodowe)


Terminy konferencji klasyfikacyjnych

Konferencja śródroczna i szkoleniowa dot. egzaminów zawodowych  3 stycznia 2020 r. godz. 15.30 -  oceny wystawiamy do  20 grudnia 2019 r. do godz. 16.00

Konferencja końcowa klas maturalnych 22 kwietnia 2020 r. godz.15.30 - oceny przewidywane wystawiamy do 15 kwietnia 2020 r.  a końcowe do 20 kwietnia 2020 r.  do godz.16.00

Konferencja klasyfikacyjna roczna pozostałych klas i szkoleniowa dot. egzaminów zawodowych 18 czerwca 2020 r.  godz.15.00 – oceny przewidywane wystawiamy do 9 czerwca 2020 r.  a końcowe do 16 czerwca 2020 r. do godz.16.00

zebrania Rady Pedagogicznej

13 września 2019 r. - konferencja RP dot. nadzoru pedagogicznego - godz. 15.30

10 października 2019 r. - analiza egzaminów zewnętrznych - godz. 15.30

3 stycznia 2020 r. - szkoleniowa - sesja zimowa egzaminy zawodowe

5 lutego 2020 r. - konferencja podsumowująca I półrocze - godz. 15.30

22 kwietnia 2020 r. - konferencja szkoleniowa ZN egzamin maturalny - godz. 15.30

17 czerwca 2020 r. - szkoleniowa - egzaminy zawodowe - godz. 15.00

18 czerwca 2020 r. - konferencja klasyfikacyjna  - godz. 15.00

1 lipca 2020 r. - konferencja podsumowująca rok szkolny - godz. 9.00

Zebrania z rodzicami:

16 września 2019 r. - godz. 17.00 - klasy pierwsze - spotkanie z dyrekcją a potem w klasach z wychowawcami

17 września 2019 r. - godz. 17.00 - klasy drugie, trzecie i czwarte - spotkanie z dyrekcją a potem w klasach z wychowawcami

18 września 2019 r. - zebranie Rady Rodziców - godz. 17.00 - sala 13

18 listopada 2019 r. - 17.00 - spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
                                -  konsultacje dla wszystkich rodziców - 17.00-19.00

8 stycznia 2020 r. - zebrania z rodzicami - sala gimnastyczna - godz. 17.00 a następnie w klasach z wychowawcami (obecni wszyscy nauczyciele - szkolenie PPP na zebraniu)

1 kwietnia 2020 r. - zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych - (konsultacje z nauczycielami uczącymi w kl. 4) godz. 17.00

18 maja 2020 r.–zebranie rodziców klas pierwszych, drugich i trzecich z wychowawcami - godz. 17.00 - możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi w w.w. klasach

2 czerwca 2020 r. - zebranie Rady Rodziców godz. 17.00