Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach z wychowawcami - dyrekcja przywita młodzież w klasach lekcyjnych

23 grudnia 2021 r. - 1 stycznia 2022 r. - zimowa przerwa świąteczna

14 - 27 lutego 2022 r. - ferie zimowe

14 - 19 kwietnia 2022 r. - wiosenna przerwa świąteczna

29 kwietnia 2022 r. - zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum

24 czerwca 2022 r. -  zakończenie roku szkolnego


Terminy Egzaminów:

Egzamin maturalny:

część pisemna:

4 maja 2022 - j. polski
5 maja 2022 - matematyka
6 maja 2022 - j. angielski

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Sesja zimowa złożenie deklaracji przez uczniów na 4 miesiące przed egzaminem
do 15 września 2021 r. i dla sesji letniej do 7 lutego  2022 r. 

Formuła 2017

TG.13. - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - sesja zimowa 4t
TG.16. - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4ż

Formuła 2019

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - 3t(P) - sesja letnia
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań - 3ż(P), 3ż(G), 3kg(P), 3(G)-sesja letnia
SPC 01 Produkcja wyrobów cukierniczych - 3kg(P) - sesja letnia

Terminy egzaminów

Formuła 2017

10 stycznia 2022 cz. praktyczna dokumentacja
11 stycznia 2022 cz. pisemna

20 czerwca 2022 cz. praktyczna dokumentacja
21 czerwca 2022 cz. pisemna

Formuła 2019 HGT 03, HGT.02, SPC 01

1 czerwca 2022 cz. praktyczna dokumentacja
2 - 7 czerwca 2022 cz. pisemna (przy komputerze)
1 - 19 czerwca 2022 cz. praktyczna wykonanie

Dodatkowy termin tylko dla formuły 2019


część pisemna 22 czerwiec 2022
część praktyczna dokumentacja 23 czerwca 2022
część praktyczna wykonanie 29 czerwca 2022

                          

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

11 stycznia 2022 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy zawodowe)

4 maja 2022 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy maturalne)

5 maja 2022 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych tylko dla technikum (egzaminy maturalne)

6 maja 2022 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy maturalne)

8, 9,10 czerwca 2022 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy zawodowe)

Dodatkowe dni wolne do odpracowania

12 listopada 2021 r. do odpracowania - 6 listopada 2021 r.

2 maja 2022 r. do odpracowania - 21 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r. do odpracowania - 4 czerwca 2022 r.

zebrania Rady Pedagogicznej

15 września 2021 r. - konferencja RP dot. nadzoru pedagogicznego - godz. 15.30

18 i 19 października 2021 r. - szkolenie pierwszej pomocy godz. 15.00-17.00

26 października 2021 r. - analiza egzaminów zewnętrznych - godz. 15.30

4 stycznia 2022 r. - konferencja klasyfikacyjna i szkoleniowa - sesja zimowa egzaminy zawodowe  (oceny wystawiamy do  22.12.2021 r. do godz. 16.00) 

1 lutego 2022 r. - konferencja podsumowująca I półrocze - godz. 15.30

26 kwietnia 2022 r. - konferencja końcowa klas maturalnych - godz. 15.30 – (oceny przewidywane do 12.04.2022 r. a końcowe do 25.04.2022 r. do godz.16.00)  

30 maja 2022 r. - szkoleniowa - egzaminy zawodowe - godz. 15.00

20 czerwca 2022 r. - konferencja klasyfikacyjna  roczna pozostałych klas i szkoleniowa dot. egzaminów zawodowych – godz. 15.00 (oceny  przewidywane do 09.06.2022 r. a końcowe  do 15.06.2022 r. do godz.16.00)

1 lipca 2021 r. - konferencja podsumowująca rok szkolny - godz. 9.00
 

Zebrania z rodzicami:

16 września 2021 r. - godz. 17.00 - spotkanie w klasach 

20 września 2021 r. - zebranie Rady Rodziców - godz. 17.00 - sala 13

17 listopada  2021 r. - konsultacje dla rodziców – 17.00 - 19.00

13 stycznia 2022 r. - zebrania z rodzicami  godz. 17.00 - w klasach z wychowawcami 

10 marca 2022 r.  – konsultacje 17.00-19.00 dla wszystkich  oraz zebrania w klasach maturalnych z wychowawcą - 17.00 

11 maja 2022 r. – zebranie rodziców spotkanie z wychowawcami oraz możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi (obecni wszyscy nauczyciele) 17.00-19.00

7 czerwca 2022 r. - zebranie Rady Rodziców godz. 17.00