„NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TYCHACH”


 zdjęcia »»»

W ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach” realizowane są różne formy wsparcia w tym staże uczniowskie. Wsparciem zostanie objętych 51 uczestników projektu. Staż uczniowski organizowany jest w rzeczywistych warunkach pracy w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się uczniowie/uczennice ZS nr 7 w Tychach 
Pierwsze staże rozpoczną się w  2021. 

Poniżej dokumenty do zapoznania się i pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie »»»

Oświadczenie uczestnika projektu »»»

Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji  »»»

Dzienniczek stażu uczniowskiego »»»

Lista obecności »»»

Program stażu »»»

Zaświadczenie »»»


Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach »»»

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU »»»

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie »»»

Załączniki do Regulaminu:

1.    Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczennic/uczniów »»»

2.    Załącznik nr 2 – oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych »»»

3.    Załącznik nr 3 – formularz zakres danych osobowych UP powierzonych do przetwarzania »»»

4.    Załącznik nr 4 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dla potrzeb promocji projektu »»»

5.    Załącznik nr 5 – formularz zgłoszeniowy do projektu dla nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu »»»

6.    Załącznik nr 6 – deklaracja uczestnictwa w projekcie »»»

7.    Załącznik nr 7 – oświadczenie o rezygnacji z projektu »»»

Projekt: Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach

 ue

UE