„NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TYCHACH”


Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach »»»

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU »»»

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie »»»

Załączniki do Regulaminu:

1.    Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy do projektu dla uczennic/uczniów »»»

2.    Załącznik nr 2 – oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych »»»

3.    Załącznik nr 3 – formularz zakres danych osobowych UP powierzonych do przetwarzania »»»

4.    Załącznik nr 4 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dla potrzeb promocji projektu »»»

5.    Załącznik nr 5 – formularz zgłoszeniowy do projektu dla nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu »»»

6.    Załącznik nr 6 – deklaracja uczestnictwa w projekcie »»»

7.    Załącznik nr 7 – oświadczenie o rezygnacji z projektu »»»

Projekt: Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach

 ue

UE