Język angielski w pracowni technologii gastronomicznej

Od kilku lat w naszej szkole odbywają się innowacyjne warsztaty: „Język angielski w pracowni technologii gastronomicznej”, które w bieżącym roku szkolnym zostały wprowadzone na stałe, jako przedmiot dodatkowy realizowany w klasie drugiej. Głównym celem warsztatów jest wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności językowe powiązane z wykonywanym zawodem. Umiejętności te umożliwią im korzystanie ze staży zagranicznych odbywających się w ramach programu Erasmus+, które regularnie realizuje nasza szkoła. W dalszej perspektywie nabyte kompetencje językowe ułatwią uczniom znalezienie pracy, w dobie dynamicznie rozwijającego się rynku turystycznego w Polsce.

Lekcje prowadzone są metodą projektu, jednocześnie przez dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotów gastronomicznych i nauczyciela języka angielskiego. Podczas warsztatów,  nauczyciel języka angielskiego podchodzi do stanowiska roboczego i stymuluje uczniów do opisywania wykonywanych czynności, ćwiczeń leksykalnych i rekomendowania potraw w języku angielskim, podczas gdy nauczyciel przedmiotów gastronomicznych czuwa nad prawidłowym wykonaniem potrawy od strony gastronomicznej. Taka forma lekcji - uczenie się poprzez działanie, pozwala wykreować sytuację zbliżoną do warunków, w jakich młodzież znajdzie się na stanowisku pracy podczas praktyk zagranicznych. Uczniowie wykazują duże zainteresowanie tak prowadzonymi warsztatami, ze względu na ich specyfikę, polegającą  na łączeniu pasji zawodowej z praktyczną nauką języka, oraz ich przydatność w przyszłej pracy zawodowej.

 zdjęcia »»»