Uber SchuleKontakt:

Zespó≥ Szkó≥ nr 7

ul. Browarowa 1a   43-100 Tychy
tel. 32 227-36-32 ; faks 32 219-82-42
e-mail: 
zs7@oswiata.tychy.pl

Jak do nas trafiś »»»