Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie -
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA


(opublikowano: 15.10.2013)    

Informacje na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(nowa podstawa programowa)  (prezentacja) »»»