Projekty EFS


Szkoła otrzymała w ramach realizacji projektu "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II", współfinansowanym z EFS, sprzęt technodydaktyczny dla zawodów: Cukiernik 741[01] i Piekarz 741[02].

MEN w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznało szkole dwie nowoczesne pracownie komputerowe oraz Multimedialne Centrum Informacji.