Dyrektor:

mgr inż. Joanna Żebrowska

Wicedyrektor:

mgr Elżbieta Jabłońska-Skurzok

Kierownik szkolenia praktycznego:

mgr Mariola Rakowska