Film "Dopalacze"

Film o dopalaczach wyprodukowany w Raciborzu

"Tylko słabi gracze biorą dopalacze" - spot telewizyjny

Film edukacyjny - "Stop dopalaczom" cz. 1 i cz. 2

Gdzie szukać pomocy?

Strony internetowe GIS na których znajdują się ważne informacje dotyczące zachowań zdrowotnych młodzieży w Polsce, w tym profilaktyki używania nowych narkotyków:

www.gis.gov.pl
www.stacjazdrowia.gov.pl

Strony internetowe jednostek organizacyjnych Policji na których znajdują się ważne informacje dotyczące zachowań naruszających porządek prawny przez młodzież w Polsce, w tym problematyki dotyczącej nowych narkotyków.

www.policja.pl / zakładka: Biuro Prewencji,
www.zyjbezpiecznie.policja.pl

Strony internetowe na których znajdują się ważne informacje dotyczące zachowań zdrowotnych młodzieży w Polsce, w tym problematyki nowych narkotyków oraz różnych formy pomocy:

www.narkomania.gov.pl
www.narkomania.org.pl
www.kbpn.gov.pl
www.dopalaczeinfo.pl

Strony internetowe, na których znajdują się ważne informacje i materiały dotyczące kompetencji wychowawczych rodziców, zapobiegania ryzykownym zachowaniom młodzieży, w tym problematyki nowych narkotyków oraz różnych formy pomocy: 

www.ore.edu.pl / w zakładce Wychowanie i Profilaktyka,

Strona ORE połączona jest hiperłączem ze stroną Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN:

www.scholaris.pl.

Antynarkotykowy Telefon Zaufania

801 199 990 czynny codziennie od 16.00 do 21.00

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa:

www.narkomania.org.pl


Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym dostępny jest na stronie:

www.kbpn.gov.pl

Informacje dla nauczycieli

Scenariusz Spotkania z rodzicami w szkole Nowe zagrożenie – „Dopalacze”  >>>
Bank Programów Profilaktycznych  >>>
Poradnik Profilaktyka uzależnień w szkole  >>>

Informacje dla rodziców

Nasze dzieci i zagrożenia >>>

Dopalacze >>>

Kampania antydopalaczowa w naszej szkole

Działania dotyczące profilaktyki antydopalaczowej w Naszej Szkole realizowane były
w trzech etapach: 

1) 5 kwietnia zorganizowaliśmy wspólne oglądanie filmu dotyczącego eksperymentowania z dopalaczami i środkami uzależniającymi przez młodych ludzi. Młodzież miała możliwość złożyć swój podpis na banerze przygotowanym przez Samorząd uczniowski – mówiący „NIE” dopalaczom i środkom uzależniającym. Uczniowie udzielali wywiadów, szkolnym reporterom na temat swoich poglądów o dopalaczach.
Całość rejestrowana była na kamerze. 

2) W dniu 6 kwietnia, odbył się happening przeciw dopalaczom w holu szkoły, na przerwach od godz. 9.50 do 12.25, gdzie młodzież przedstawiała przygotowaną przez siebie część artystyczną związaną z tematyką dopalaczy. Została przygotowana wystawa plakatów, poświęconych dopalaczom. Wyłoniliśmy na drodze konkursu najlepsze hasło antydopalaczowe mające na celu przestrzegać młodych ludzi. Happening podsumowaliśmy przemarszem wokół szkoły z banerem zapraszając mieszkańców społeczności lokalnej do włączenia się do naszej akcji. 

3) W dniu 13 kwietnia odbyło się podsumowanie naszych działań profilaktycznych z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Tychy, na którym przedstawiliśmy nagrany przez uczniów film z przeprowadzonego happeningu antydopalaczowego, nagrodziliśmy laureatów konkursu na najlepszy plakat i hasło antydopalaczowe oraz zaprezentowaliśmy część artystyczną przygotowaną przez młodzież.

    więcej zdjęć >>>

Miasto : Debata o dopalaczach i wyniki konkursu dla szkół

Źródło: Strona UM Tychy

30 maja w sali obrad Rady Miasta w UM Tychy odbyło się spotkanie podsumowujące akcje szkolne, organizowane w ramach miejskiej kampanii „Dopalacze – nietestowane na zwierzętach, testowane na Tobie. Nie daj się!”.
W Urzędzie Miasta pojawili się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pedagodzy (99 osób), którzy bezpośrednio uczestniczyli w realizowaniu konkursowych akcji, mających promować życie bez dopalaczy.
Spotkanie w formie debaty prowadzili Janina Goj, prezes tyskiego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” oraz Mariusz Kajda, terapeuta w monarowskim ośrodku w Lutej.
Wśród zgromadzonych uczniów i pedagogów na początku spotkania przeprowadzono ankietę, z której wynika, że 99 procent  zgromadzonych wie, co to są dopalacze, jednak nie zna ich pochodzenia, składu chemicznego i działania fizjologicznego. Ta informacja stała się punktem wyjścia do debaty i całego spotkania.

- Ludzie szukając przyjemności wpadają w tarapaty. Konsekwencje mogą być różne – mówił Mariusz Kajda, zwracając uwagę na bezlitosne statystyki. Do końca 2010 r. odnotowano 2 zgony spowodowane bezpośrednio przez zażycie dopalaczy, 37 zgonów w przypadku których u denatów wykryto dopalacze w badaniu pośmiertnym. Do końca 2010 r. oficjalnie odnotowano 240 przypadków zatruć dopalaczami w Polsce. Mariusz Kajda i podkreślił, że są to dane oficjalne, nie wiemy natomiast ile przypadków zatruć nie zostało zgłoszonych i zauważył: – Pomimo, że zamknięto rynek, bardzo szybko powstał drugi obieg w „podziemiu”.
Młodzież zastanawiała się razem z prowadzącymi, co może skłaniać do sięgnięcia po dopalacze, jakie korzyści i jakie straty wiążą się z ich stosowaniem.  Na koniec spotkania prowadzący zaproponowali młodzieży  na wakacje przestrzeganie zasady dotyczącej wszystkich substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy: „NIE UŻYWAĆ”.

Po zakończeniu debaty ogłoszono oficjalne wyniki konkursu dla szkół na akcję antydopalaczową:
I miejsce (4000 zł): Zespół Szkół nr 7 ul. Browarowa 1a
II miejsce (3000 zł): Zespół Szkół nr 2 ul. Elfów 9
III miejsce  (2000 zł)  ex quo: Gimnazjum nr 11 al. Niepodległości 108 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Filaretów 5 oraz Zespół Szkół Sportowych al. Niepodległości 190.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 5 czerwca na Placu Baczyńskiego podczas obchodów Tyskiego Dnia Profilaktyki. Wtedy ogłoszone zostaną również wyniki konkursu dla mieszkańców na piosenkę antydopalaczową.

Galeria zdjęć >>>